Seo optimalizácia – Off page faktory

Čo sa týka off page optimalizácie, tento typ zahrňuje všetky činnosti, ktoré ovplyvňujú webovú stránku „zvonku“. Ide najmä o nákup, výmenu a tvorbu spätných odkazov. Pri týchto troch činnostiach však treba postupovať opatrne a netreba zabúdať, že odkazy, ktoré odchádzajú z vášho webu, majú úžitok pre odkazujúcu stranu! Naopak, všetky odkazy, ktoré smerujú z iného webu smerom na ten váš, majú zase úžitok pre váš web. Je to teda veľmi jednoduché na pochopenie a dalo by sa povedať, že toto je podstata off page faktorov. Budovanie spätných odkazov sa dá tiež nazvať anglickým výrazom – linkbuilding. Tento proces sa môže uskutočniť niekoľkými spôsobmi:

  • Registrácia do katalógu, čo predstavuje jeden z najobľúbenejších i najpoužívanejších spôsobov. Ide o najjednoduchší spôsob, ako rýchlo a pomerne i ľahko získať mnoho spätných odkazov, no veľa ľudí má voči tomuto spôsobu linkbuildingu rôzne názory, ba dokonca aj negatívne.
  • Tvorba podporných stránok patrí medzi pokročilé praktiky seo. Ide o úzko zámernú stránku, ktorá predstavuje reklamu na dané služby. Môže sa vytvoriť na ďalšej doméne alebo subdoméne malý web, ktorý bude prezentovať vašu firmu nielen informatívnym spôsobom, ale aj pomocou spätných odkazov.
  • Tvorba PR článkov, resp. reklamných článkov patrí medzi ďalšie spôsoby ako je možné získať spätné odkazy. Dôležité je napísať originálny článok, ktorý dokáže čitateľa upútať už na prvý pohľad. Články by mali byť tematicky zaujímavé a určitým spôsobom by mali propagovať vašu firmu, ale nie núteným spôsobom. Je už len na vás, či ich budete publikovať na platených serveroch alebo serveroch, ktoré sú zdarma. Treba sa však zamerať na kvalitu, aby to malo časom i poriadny účinok! Z toho opäť vyplýva, že je výhodné poradiť sa s profesionálmi, ktorí pre vás navrhnú to najideálnejšie riešenie.

Autorské právo: kannaa123rf / 123RF Reklamní fotografie