Propagujte váš web!

Optimalizácia webovej stránky predstavuje prvotnú fázu, ktorú by ste mali vykonať, pokiaľ chcete aj vy zviditeľniť váš web, vašu firmu, vaše produkty. Ide o on-page faktory, ktoré sú najdôležitejšie a dalo by sa povedať, že predstavujú stavebný kameň.

Ďalším dôležitým krokom po vyladení vašej webovej stránky je získanie spätných odkazov. Zmyslom je nasmerovanie užívateľov na určitú stránku.

V zásade teda nejde o nič iné ako o odkaz na vašu stránku, ktorý sa objaví na nejakom ďalšom webe. Čím viac týchto odkazov bude smerovať na váš web, tým je to pochopiteľne i lepšie. Je to teda logické a ak máte web optimalizovaný, o jeho kvalite aj tak rozhodujú návštevníci. PR články sú taktiež dôležitým prvkom, keďže v tomto prípade nejde len o ako takú reklamu, ktorá bude vychvaľovať vašu firmu, ale ide v prvom rade o súvislý text, ktorý čitateľovi prinesie nejaký úžitok. Jedná sa o náročný, no mimoriadne účinný spôsob, ako si získať nových zákazníkov.

Web sa dá ďalej propagovať pomocou platených systémov PPC, čo znamená pay per click, teda platba za kliknutie. Princíp spočíva v tom, že inzerent neplatí za každé zobrazenie reklamy, ale platí až vo chvíli, kedy na reklamu niekto klikol. Výhodou tejto reklamy je jej plánovateľnosť aj merateľnosť.

Nepriama metóda SEO optimalizácie

Budovanie analytického systému je nepriamym spôsobom seo optimalizácie, no zároveň ide o nesmierne dôležitú metódu. Pokiaľ budete aplikovať vyššie spomenuté úpravy webu a budete web ďalej propagovať, budete musieť zistiť, ako sa táto propagácia prejavila na výsledkoch návštevnosti. Počítadla návštevnosti sú najjednoduchšou formou, ako niečo také zistiť, pričom je len na vás, či využijete služby zdarma alebo za poplatok. Ďalej sem patria štatistiky poskytovateľa, ale i externý analytický software.

Autorské právo: silent47 / 123RF Reklamní fotografie