Browse Category: SEO optimalizácia

Propagujte váš web!

Optimalizácia webovej stránky predstavuje prvotnú fázu, ktorú by ste mali vykonať, pokiaľ chcete aj vy zviditeľniť váš web, vašu firmu, vaše produkty. Ide o on-page faktory, ktoré sú najdôležitejšie a dalo by sa povedať, že predstavujú stavebný kameň.

Ďalším dôležitým krokom po vyladení vašej webovej stránky je získanie spätných odkazov. Zmyslom je nasmerovanie užívateľov na určitú stránku.

V zásade teda nejde o nič iné ako o odkaz na vašu stránku, ktorý sa objaví na nejakom ďalšom webe. Čím viac týchto odkazov bude smerovať na váš web, tým je to pochopiteľne i lepšie. Je to teda logické a ak máte web optimalizovaný, o jeho kvalite aj tak rozhodujú návštevníci. PR články sú taktiež dôležitým prvkom, keďže v tomto prípade nejde len o ako takú reklamu, ktorá bude vychvaľovať vašu firmu, ale ide v prvom rade o súvislý text, ktorý čitateľovi prinesie nejaký úžitok. Jedná sa o náročný, no mimoriadne účinný spôsob, ako si získať nových zákazníkov.

Web sa dá ďalej propagovať pomocou platených systémov PPC, čo znamená pay per click, teda platba za kliknutie. Princíp spočíva v tom, že inzerent neplatí za každé zobrazenie reklamy, ale platí až vo chvíli, kedy na reklamu niekto klikol. Výhodou tejto reklamy je jej plánovateľnosť aj merateľnosť.

Nepriama metóda SEO optimalizácie

Budovanie analytického systému je nepriamym spôsobom seo optimalizácie, no zároveň ide o nesmierne dôležitú metódu. Pokiaľ budete aplikovať vyššie spomenuté úpravy webu a budete web ďalej propagovať, budete musieť zistiť, ako sa táto propagácia prejavila na výsledkoch návštevnosti. Počítadla návštevnosti sú najjednoduchšou formou, ako niečo také zistiť, pričom je len na vás, či využijete služby zdarma alebo za poplatok. Ďalej sem patria štatistiky poskytovateľa, ale i externý analytický software.

Autorské právo: silent47 / 123RF Reklamní fotografie

Seo optimalizácia – Off page faktory

Čo sa týka off page optimalizácie, tento typ zahrňuje všetky činnosti, ktoré ovplyvňujú webovú stránku „zvonku“. Ide najmä o nákup, výmenu a tvorbu spätných odkazov. Pri týchto troch činnostiach však treba postupovať opatrne a netreba zabúdať, že odkazy, ktoré odchádzajú z vášho webu, majú úžitok pre odkazujúcu stranu! Naopak, všetky odkazy, ktoré smerujú z iného webu smerom na ten váš, majú zase úžitok pre váš web. Je to teda veľmi jednoduché na pochopenie a dalo by sa povedať, že toto je podstata off page faktorov. Budovanie spätných odkazov sa dá tiež nazvať anglickým výrazom – linkbuilding. Tento proces sa môže uskutočniť niekoľkými spôsobmi:

 • Registrácia do katalógu, čo predstavuje jeden z najobľúbenejších i najpoužívanejších spôsobov. Ide o najjednoduchší spôsob, ako rýchlo a pomerne i ľahko získať mnoho spätných odkazov, no veľa ľudí má voči tomuto spôsobu linkbuildingu rôzne názory, ba dokonca aj negatívne.
 • Tvorba podporných stránok patrí medzi pokročilé praktiky seo. Ide o úzko zámernú stránku, ktorá predstavuje reklamu na dané služby. Môže sa vytvoriť na ďalšej doméne alebo subdoméne malý web, ktorý bude prezentovať vašu firmu nielen informatívnym spôsobom, ale aj pomocou spätných odkazov.
 • Tvorba PR článkov, resp. reklamných článkov patrí medzi ďalšie spôsoby ako je možné získať spätné odkazy. Dôležité je napísať originálny článok, ktorý dokáže čitateľa upútať už na prvý pohľad. Články by mali byť tematicky zaujímavé a určitým spôsobom by mali propagovať vašu firmu, ale nie núteným spôsobom. Je už len na vás, či ich budete publikovať na platených serveroch alebo serveroch, ktoré sú zdarma. Treba sa však zamerať na kvalitu, aby to malo časom i poriadny účinok! Z toho opäť vyplýva, že je výhodné poradiť sa s profesionálmi, ktorí pre vás navrhnú to najideálnejšie riešenie.

Autorské právo: kannaa123rf / 123RF Reklamní fotografie

Seo optimalizácia – On page faktory

Seo optimalizácia sa rozdeľuje na on page faktory a off page faktory. Dnes si predstavíme on-page faktory, ktoré sú nesmierne dôležité. Čo sa týka on page faktorov, táto optimalizácia ovplyvňuje to, ako webové stránky vyhľadávače vidia. Ide o súbor činností, ktoré ovplyvňujú internetovú prezentáciu „zvnútra“. K tým najdôležitejším on page faktorom patria:

 • Titulok strany, ktorý by mal byť v rozmedzí 50 až 60 znakov a pre každú stránku iný a hlavne jedinečný.
 • Description, ktorý by mal byť výstižný, neduplicitný popis stránky za použitia tých správnych kľúčových slov. Dĺžka by mala byť približne v rozmedzí 150 až 250 znakov.
 • Keywords, resp. kľúčové slová, čo predstavuje výpis hlavných kľúčových slov na stránke.
 • Zvýrazňovanie nadpisov pomocou značiek H1, H2, no pokojne i H3.
 • Zvýrazňovanie dôležitých slov pomocou značky „strong“.
 • Prelinkovanie webu, čo sa používa pri hypertextových odkazoch na ďalšie stránky webu.
 • Používanie alternatívnych popisov a obrázkov.
 • Kvalitný obsah stránok.
 • Rozširovanie obsahu stránku, čo predstavuje pravidelné písanie kvalitných a originálnych príspevkov.

Nechajte si poradiť

Posledné dva faktory patria k najdôležitejším činnostiam, pri ktorých sa treba vždy držať zásadného pravidla. Toto pravidlo spočíva v tom, že nikdy sa nevytvárajú duplicitné texty, teda texty sa nekopírujú! Dôležité je vytvárať originálne texty, ktoré budú mať pre návštevníkov informačnú hodnotu. Tie by mali byť okrem toho gramaticky správne a výstižné. To ocenia nielen užívatelia, ale aj vyhľadávače. Pokiaľ si neviete dať rady s on-page faktormi, netreba zúfať! Kvalitná firma, ktorá sa zaoberá seo optimalizáciou, spraví všetky vyššie uvedené body za vás, resp. vám s nimi pomôže. Niekedy je naozaj lepšie nechať niektoré veci na profesionálov, ktorí už presne vedia, čo bude pre váš web najlepšie.

Autorské právo: emojoez / 123RF Reklamní fotografie

 

Čo je SEO?

SEO je skratka, ktorú už mnohí z vás počuli, no možno nikdy sa jej významom príliš nezaoberali. Je tvorená z anglických slov – Search Engine Optimization, čo v preklade znamená optimalizácia internetových stránok pre vyhľadávače. Čo to vôbec znamená? Táto činnosť zahŕňa úpravu štruktúry i obsahu. V praxi by sa dalo povedať, že vďaka SEO sa zaisťuje zdroj relevantnej návštevnosti z internetových vyhľadávačov. Pokiaľ prevádzkujete e-shop, resp. prezentujete vašu firmu práve prostredníctvom internetu, je správne sa zaoberať práve seo optimalizáciou. Pýtate sa prečo?

 

V čom spočíva hlavný princíp SEO optimalizácie?

Pokiaľ dáte prednosť kvalitnému SEO, váš web bude nájdený na predných pozíciách v internetových vyhľadávačoch ako je google.com, ale aj bing.com či seznam.cz. Zámer je už každému zrejme jasný. Pokiaľ budú vaše stránky rýchlejšie nájdené na popredných priečkach, dostane sa na ne viacej relevantných návštevníkov a tým pádom i potenciálnych zákazníkov. Vašim cieľom je dosiahnuť teda to, aby váš web navštívili všetci ľudia, pre ktorých je vaša webová stránka  určená a mohli si prejsť všetky dôležité informácie, ktoré im vy poskytujete. Ako už bolo spomenuté, môže ísť o e-shop a teda objednávky v internetovom obchode, registrácia na nejakú udalosť či web, ktorý informuje ľudí o novinkách zo sveta. Dôležité je vybrať si niekoľko kľúčových slov, na základe ktorých vás vaši potenciálni zákazníci nájdu. Treba však dodať, že pokiaľ pôsobíte na trhu ako nová firma, určite si za kľúčové slovo nezvoľte názov vašej firmy, ale napríklad produkty, ktoré ponúkate. SEO optimalizácia sa tiež rozdeľuje na niekoľko faktorov, no vašou prvou činnosťou v rámci optimalizácie je vybrať si spoľahlivú firmu, ktorá uskutoční analýzu vášho webu, pomôže vám s výberom spätných odkazov, vykoná správu SEO a potrebné náležitosti, bez ktorých by SEO nebolo účinné.

Autorské právo: bloomua / 123RF Reklamní fotografie

 

PR články od profesionálov!

Všetci mi asi dáte za pravdu, že o firme, produkte či nejakej udalosti sa dozvieme väčšinou prostredníctvom internetu, televízie, novín alebo časopisu. PR články na internete sú skvelým spôsobom ako zvýšiť znalosť firmy či produktu, no taktiež dokážu pomôcť vďaka spätným odkazom zvýšiť pozíciu vašej webovej stránky vo vyhľadávačoch. Dalo by sa povedať, že ide o cenný zdroj relevantných odkazov, ktorý môže byť nielen informatívny, no dokonca i odborný!

Ako by (ne)mal PR článok vyzerať?

Podobne ako s textom webovej stránky, tak i v prípade PR článku musíte užívateľa niečím zaujať a osloviť ho. Článok by mal byť v prvom rade zrozumiteľný a jasný na pochopenie a mal by vyjadrovať presne to, o čo vám ide. Pri písaní treba mať v mnohých prípadoch i bohatú fantáziu a taktiež je potrebné sa s daným textom „vyhrať“. Vytvorenie príbehu je prvým krokom k napísaniu pútavého článku, ktorý by mal však okrem iného spĺňať i mnohé iné kritéria. Mal by byť gramaticky správny, tak povediac i stručný a jednoznačný.

Človeka nebaví čítať niečo, čo je z hľadiska gramatiky napísané nesprávne, keďže to môže pôsobiť nedôveryhodne. Tiež nie je vhodné, ak sú v článku spomenuté samé „omáčky“ a podstata sa vynechá, keďže potom nemusí byť PR článok efektívny. Ďalej je potrebné ujasniť si to, čo chcete propagovať – firmu alebo produkt. Nezabudnite čitateľa „preniesť“ do problematiky a vysvetliť mu, čo sa napríklad môže zmeniť nákupom produktu, ktorý vy ako firma ponúkate. V žiadnom prípade by článok nemal byť akousi nútenou propagáciou a tiež nie je vhodné, aby obsahoval viac ako 3 spätné odkazy. Pokiaľ si však netrúfate na napísanie takéhoto článku, vôbec to nevadí. Máte možnosť vybrať si skúsených pisateľov, ktorí napíšu PR článok presne podľa vašich predstáv a kritérií, ktoré si zažiadate.

Autorské právo: maxkabakov / 123RF Reklamní fotografie